קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן. המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן. מה שמאפשר נזילות יומיומית גבוהה. יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום מס. בקרנות נאמנות פטורות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן. כלומר כל זמן שתמשיכו להחזיק בקרן לא תשלמו את המס גם אם ניירות ערך בתוך הקרן יימכרו ברווח*. לרוב, בעלי יחידות בקרנות נאמנות לא נושאים בעמלת רכישה/מכירה של ניירות ערך. בבואכם לבחור את הקרן המתאימה עבורכם, מומלץ**, לדעתנו, לשקול פרמטרים כגון המוניטין ,הוותק של מנהל הקרן ,תחלופה נמוכה של מנהלי השקעות בקרן וכמובן גם את ביצועי הקרן לאורך זמן*.
מנהל ההשקעות החיצוני הינו אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ, מנהל הקרנות הינו איילון קרנות נאמנות בע”מ.
*בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן. הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מני”ע בחו”ל ו/או מניירות ערך דואליים הנסחרים בארץ ובחו”ל , זאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.
**אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות לרבות יעוץ מס או משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של הלקוח ע”י יועץ מוסמך. אין באמור התחייבות מטעם מנהל התיקים להשגת תשואה עודפת. אין באמור הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרנות להשגת תשואה כלשהי ט.ל.ח.

ניהול השקעות של החברה מושתת על המתדולוגיה הבאה: צוות מקצוענים ממוקדי תחומי השקעות שונים: מניות, קונצרני וממשלתי פעילות רוחבית בכל הקרנות המובילות על ידי הצוותים המקצועיים אינטגרציה של השקעות חו”ל וישראל בצוותים, בניתוח השקעות בקרנות נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון. מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו”ל.

גילוי נאות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן. המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן, מה שמאפשר נזילות יומיומית גבוהה.

יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום במס. בקרנות נאמנות פטורות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן. כלומר כל זמן שתמשיכו להחזיק בקרן לא תשלמו את המס גם אם ניירות ערך בתוך הקרן ימכרו ברווח*. לרוב בעלי יחידות בקרן נאמנות לא נושאים בעמלת רכישה/מכירה של ניירות ערך. בבואכם לבחור את הקרן המתאימה עבורכם. מומלץ**, לדעתנו, לשקול פרמטרים כגון המוניטין של מנהל הקרן. תחלופה של מנהלי השקעות בקרן, וכמובן גם את ביצועי הקרן לאורך זמן*.

מנהל ההשקעות החיצוני הינו אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ, מנהל הקרנות הינו איילון קרנות נאמנות בע”מ.
*בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן. הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מני”ע בחו”ל ו/או מניירות ערך דואליים הנסחרים בארץ ובחו”ל , זאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

**אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות לרבות יעוץ מס או משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של הלקוח ע”י יועץ מוסמך. אין באמור התחייבות מטעם מנהל התיקים להשגת תשואה עודפת. אין באמור הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרנות להשגת תשואה כלשהי ט.ל.ח.

אימפקט (B1) 10/90 מספר ני”ע 5130729

אימפקט (2B) 20/80 מספר ני”ע 5117734    

אימפקט (4B) מניות מספר ני”ע 5120225

1. עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט

2. עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט

3. עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט

B. עד 30% חשיפה מטח בערך מוחלט