אודות

בית ההשקעות “אימפקט”, שהוקם בשנת 1996, הוא מבתי ההשקעות הוותיקים, המקצועיים, המנוסים והאיכותיים בנוף בתי ההשקעות בישראל. בית ההשקעות פועל כבוטיק המגיש שירות ממוקד לקוח, בעל אופי סולידי וגישה סובלנית, אך עם יכולות מקצועיות של גוף פיננסי גדול. בכך הוא משלב את הטוב שבכל העולמות ללא החסרונות שמאפיינים גופים גדולים, תוך נטרול ניגודי עניינים המאפיינים בתי השקעות גדולים.

באימפקט כל לקוח ולקוח זוכה לטיפול פרטני. הוא נהנה ממלוא הקשב הארגוני של מנהל התיק בהתאם לצרכיו הספציפיים.
אימפקט פועל לייצר תשואות עודפות לתיקי ההשקעה של הלקוחות, ברמות סיכון נמוכות ככל שניתן, תוך שילוב קפדני בין השקעה באפיקים סולידיים לבין אפיקים מנייתיים ותוך ניצול הזדמנויות בשוק. מנהלי ההשקעות מפגינים גמישות ומקצועיות, תוך שימוש במוצרים מורכבים לצד הניהול הסטנדרטי.

אימפקט מציג מודל ייחודי בשוק ההון המקומי המשלב בין יכולת מקצועית מרשימה, הנשענת על צוות מקצועי וכלי ניתוח רבי-עוצמה העומדים לרשותו, יחד עם גישה אישית ואנושית המתמקדת בלקוח. הניסיון הרב שנצבר אצל עובדי בית ההשקעות, הן בניהול תיקים והן בייעוץ ,הפכו אותו לגורם מוביל בצמרת מנהלי התיקים בשוק ההון, מבלי לאבד את הייחוד שלו.

אימפקט הציבה לעצמה רף איכות גבוה של מקצועות וניהול ערכי, תוך הקפדה על יושרה, גילוי נאות, הגינות ושירות והכל תוך התאמת הניהול ואפיקי ההשקעה לצרכים הפיננסיים של הלקוחות.

מדיניות ההשקעות של אימפקט נועדה להשביח את תיק ההשקעות של הלקוחות ולמקסם את התשואות ,תוך הקפדה על מזעור סיכונים, ניצול הזדמנויות, תגובה מהירה למתרחש בשוק וגמישות מחשבתית. מדובר בהפעלת אסטרטגיית השקעות מחושבת ומתוחכמת כאחת, המחוברת לצרכיהם ארוכי הטווח של הלקוחות .

מנהלי התיקים באימפקט נוקטים מדיניות משולבת ומאוזנת, תוך קיום דיאלוג מתמיד עם לקוחות. הקווים המנחים הם אורך רוח ומשמעת עצמית ככלים חיוניים בהשאת תשואה, הניתנת להשגה רק לאורך זמן .הרעיון המרכזי הוא ללכת עם שוק ההון ולא לפעול נגדו.

שניים מהעקרונות שמנחים את בית ההשקעות הן התמדה ופיזור. התמדה מבטיחה תשואה ארוכת טווח ,שכן בסופו של דבר, הגאות לא רק מקזזת את ימי השפל, אלא אף מבטיחה תשואה עודפת. פיזור ההשקעה מבטיח ניהול סיכונים מושכל. ניהול כספי ההשקעה של הלקוחות נעשה בידיים אמונות ומקצועיות.
האנליסטים של בית ההשקעות מנתחים את המצב באורח שוטף, במטרה להבטיח את מקסום התשואה בתיק של הלקוח, כאשר ניהול ההשקעות נעשה בצורה שקופה ולא בתוך “קופסה שחורה”.
בית ההשקעות משתף את הלקוח בניתוחים ובהערכות שלו לגבי הכלכלה העולמית והישראלית ומצב שוקי ההון ומציג בפניו את שיקולי ההשקעה הנגזרים מכך.

 

הצוות הניהולי​

About Impact

Impact investment house, established in 1996, is one of the oldest, most professional, experienced and high-quality investment houses in the landscape of investment houses in Israel. The investment house operates as a boutique that provides a customer-focused service, with a solid approach and a tolerant attitude, but with the professional capabilities of a large financial institute. In doing so, it combines the good of all the worlds without the shortcomings that characterize large institutions, while neutralizing conflicts of interest that characterize large investment houses.

In Impact, each and every client receives individual treatment. He enjoys the full organizational attention of the portfolio manager according to his specific needs.
Impact works to generate excess returns for clients’ investment portfolios, with as low level of risk as possible, while carefully combining investing in solid channels and equity channels and taking advantage of market opportunities. Investment managers demonstrate flexibility and professionalism, using complex products alongside standard management.

Impact presents a unique model in the local capital market that combines impressive professional ability, relying on a professional team and powerful analytical tools at its disposal, along with a personal and human approach focused on the client. The vast experience gained by the employees of the investment house, both in portfolio management and consulting, have made it a leading factor in the top portfolio managers in the capital market, without losing its uniqueness.

Impact has set itself a high quality standard of professions and value management, while maintaining integrity, due diligence, fairness and service, all while adapting management and investment channels to the financial needs of customers.

Impact’s investment policy is designed to improve clients’ investment portfolios and maximize returns, while minimizing risk, taking advantage of opportunities, responding quickly to market developments and mental flexibility. It is about implementing both a calculated and sophisticated investment strategy, connected to the long-term needs of clients.

Impact’s portfolio managers pursue an integrated and balanced policy, while maintaining a constant dialogue with clients. The guidelines are patience and self-discipline as essential tools in bearing a return, which can only be achieved over time. The main idea is to go with the capital market and not act against it.

Two of the principles that guide the investment house are perseverance and diversification. Persistence guarantees a long-term return, since in the end, the tide not only offsets the low tide, but also guarantees an excess return. Investment diversification ensures intelligent risk management. The management of clients’ investment funds is done in the hands of trustworthiness and professionalism.
The analysts of the investment house analyze the situation on an ongoing basis, in order to ensure the maximization of the return in the client’s portfolio, when the investment management is done in a transparent manner and not in a “black box”.
The investment house shares with the client his analyzes and assessments regarding the global and Israeli economy and the state of the capital markets, and presents him with the investment considerations derived from it.